ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σας προσκαλούμε σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 και ώρα 15.00.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ :
Γρηγόριος Καλαμακίδης
• Αναφορά βελτιώσεων και τροποποιήσεων σε σχέση με τον προηγούμενο
Αναπτυξιακό 4399/2016.
• Ανάλυση νέων κατηγοριών δαπανών.
• Συνδυασμός χρηματοδοτικών εργαλείων Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, Ταμείου
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου
• Ανάπτυξη ειδικών θεματικών καθεστώτων και παράθεση παραδειγμάτων.
• Παρουσίαση νέων επιλέξιμων κλάδων και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ιουλία Μπέλλη
• Νέα Χρηματοδοτικά Προϊόντα Δανειακών Εργαλείων