ΘΕΚΛΑ Β’ ΚΥΚΛΟΣ DEMO DAY

ΘΕΚΛΑ Β’ ΚΥΚΛΟΣ DEMO DAY

Την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 10:00 στους χώρους της Grid Lab της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων (Demo Day) του έργου ΘΕΚΛΑ – Θερμοκοιτίδα Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Οχτώ ομάδες θα κληθούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε συγκεκριμένο χρόνο, και θα αξιολογηθούν από έμπειρους κριτές. Οι καλύτερες συμμετέχουσες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν βραβεία.

Η θερμοκοιτίδα στήριξης νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων, με το ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ, λειτουργεί εντός του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας και διευκολύνει την ίδρυση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας. Η νέα αυτή Θερμοκοιτίδα μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο συνεργασίας του συνόλου των φορέων της τετραπλής έλικας της καινοτομίας (φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκός/ερευνητικός τομέας, επιχειρηματικός τομέας, κοινωνία των πολιτών) και να επιταχύνει τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και επιχειρήσεων.