Η διαφορά μεταξύ Advisory και Consultancy Services

Η διαφορά μεταξύ Advisory και Consultancy Services

Οι περισσότεροι από τους πελάτες μας δεν γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των  Αdvisory Services και των Consultancy Services καθώς και οι δύο αυτές κατηγορίες στην Ελλάδα μεταφράζονται απλώς ως συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Oι Consultancy Services συνήθως είναι πιο απλές και συγκεκριμένες συμβουλευτικές εργασίες για την εκπλήρωση short term έργου όπως για παράδειγμα η ολοκλήρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, μίας έρευνας αγοράς, η απόκτηση ενός πιστοποιητικού ISO, η υποβολή μίας πρότασης σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιχορήγησης κ.ά. Οι περισσότεροι από τους πελάτες έχουν συνδέσει  την Ατλαντίς Συμβουλευτική με την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών  (consultancy services).  Aπό την άλλη πλευρά οι Αdvisory Services έχουν πιο στρατηγικό χαρακτήρα, αφορούν μακροπρόθεσμα σχέδια μίας επιχείρησης, την χάραξη μία στρατηγικής και γενικότερα τομείς που έχουν πολύ σημαντική επίδραση για το μέλλον της. Παραδείγματα Αdvisory Services αποτελούν, θέματα τεχνολογικών επισκοπήσεων και επιλογής τεχνολογικών διαδρόμων ανάπτυξης της επιχείρησης, σχεδιασμού νέων προιόντων, είσοδος σε νέες κλαδικές ή/και γεωγραφικές περιοχές, η πώληση ενός κλάδου της επιχείρησης, η εξαγορά ενός άλλου, η ανάπτυξη νέων επιχιερηματικών μοντέλων τόσο για την απόκτηση νέων αγορών όσο και την πώληση των προιόντων ή/και υπηρεσιών της, πιθανή είσοδος σε χρηματιστηριακές αγορές και επιλογή της κατάλληλης για αυτό το σκοπό αγοράς, πώληση της εταιρείας  κ.ά.

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α .Ε. τα τελευταία 30 χρόνια έχει υποστηρίξει δεκάδες από τους μεγάλες πελάτες της οι οποίοι είναι σήμερα πολυεθνικές εταιρείες, στους ανωτέρω τομείς με εξαιρετική επιτυχία και με πολύ μεγάλη επίδραση στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την μεγέθυνσή τους, καθώς και την απόκτηση σημαντικής κερδοφορίας.

Σας προτρέπουμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν σας απασχολούν οποιαδήποτε από τα ανωτέρω θέματα.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής
2310 531000
amanglis@atlantisresearch.gr