Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει στο έργο TOURAL

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει στο έργο TOURAL

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. συμμετέχει δυναμικά στο νέο έργο TOURAL, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου TOURAL πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το διάστημα 22-23 Φεβρουαρίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υβριδικά, με τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου να συμμετέχουν με φυσική παρουσία, αλλά και ψηφιακά, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα και τις δραστηριότητες του έργου.

 Το TOURAL επικεντρώνεται στον δημιουργικό και πολιτιστικό τουρισμό, ως κινητήριες δυνάμεις για την αειφόρο ανάπτυξη, προσφέροντας μια ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και ολοκληρωμένες τοπικές αλυσίδες αξίας.  Το έργο θα υλοποιήσει ένα μοντέλο για την υποστήριξη της ανάπτυξης του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές που θα συμμετέχουν, ισορροπώντας την ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Η προσέγγιση θα είναι πολυδιάστατη σύμφωνα με την αντιμετώπιση των τουριστικών τομέων (ενάλια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, πολιτιστικός και δημιουργικός τουρισμός, πολιτιστική τουριστική επιστήμη). Σκοπός του έργου είναι η συνδημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων και τουριστικών προϊόντων, καθώς και ο σχεδιασμός και η επιχειρηματική ανάπτυξη με ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει 3 περιοχές από την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου πελάγους (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία) και 3 περιοχές από την Μαύρη Θάλασσα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.999.927€, η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες, ενώ οι εταίροι του έργου ανέρχονται στους 20 και προέρχονται από χώρες όπως Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Κροατία, Αλβανία, Γαλλία και Ουκρανία.

Μείνετε συντονισμένοι στα επόμενα βήματα του έργου.