Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει και συντονίζει το νέο ευρωπαϊκό έργο ecoRoute

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει και συντονίζει το νέο ευρωπαϊκό έργο ecoRoute

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. είναι συντονιστής του νέου έργου ecoRoute, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου ecoRoute πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ατλαντίς Συμβουλευτικής την Τρίτη 31 Οκτωβρίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υβριδικά, με τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου να συμμετέχουν με φυσική παρουσία, αλλά και ψηφιακά, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα και τις δραστηριότητες του έργου.

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολυδιάστατης προσέγγισης, προωθώντας με έξυπνο τρόπο τον Ενάλιο Πολιτιστικό και Φυσικό Τουρισμό, επιτρέποντας τη δημιουργία των αντίστοιχων προορισμών με μία οικολογική προσέγγιση, που  βασίζεται στο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, διαφοροποιώντας και αναπτύσσοντας αντίστοιχες υπηρεσίες προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. 

Τα πρώτα αναμενόμενα αποτελέσματα του ecoRoute περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της εποχικότητας στον τουριστικό σχεδιασμό, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο από 6 σε σχεδόν 12 μήνες, καθώς και την υποστήριξη των υφιστάμενων αξιών του τουρισμού με σκοπό την άνθισή τους και την εμφάνιση νέων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.176.466€ και η συνολική διάρκεια υλοποίησής του  είναι 30 μήνες.  Οι εταίροι του έργου είναι η Ατλαντίς Συμβουλευτική, το Πανεπιστήμιο Αιξ-Μασσαλίας (Aix-Marseille University), το Πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβόνας (Universidade Nova de Lisboa), η Deep Turtle Plongee, το Παρατηρητήριο της Θάλασσας των Αζόρων (Observatorio do Mar dos Acores (OMA)και ο Σύλλογος Βιώσιμου Τουρισμού (Associacao de Turismo Sustentavel do Faial Ilhua Azul) από τα νησιά Αζόρες της Πορτογαλίας, το Κέντρο Μελετών Σύγχρονης Αρχαιολογίας (Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporanea Associacao (CEAM)) από τα νησιά Μαδέρα του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Σύλλογος Αρχαιολόγων Μικρών Αντίλλων στη Μαρτινίκα (Association Archeologie Petites Antilles (AAPA)), και τέλος η EnaliaTec, spin-off εταιρεία του ΕΚΕΤΑ και της Ατλαντίς Συμβουλευτικής.