Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετέχει στο έργο TECTONIC

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετέχει στο έργο TECTONIC

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετέχει στο έργο TECTONIC, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions & Support to Experts και συγκεκριμένα στο Θεματικό Τομέα “Research and Innovation Staff Exchange”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.062.600 € και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 70 μήνες (Λήξη έργου: 30 Νοεμβρίου 2025). Εκτός από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική, η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο της of Calabria, το Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και Κλίματος, την εταιρεία 3D Research και το Υπουργείο Πολιτισμού από την Ιταλία, το Πανεπιστήμιο της Salamanca από την Ισπανία, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Πατρών από την Ελλάδα, την εταιρεία H2O Robotics από την Κροατία, την SYNPO από την Τσεχία και την Prolexia από την Γαλλία.

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή δεξιοτήτων και γνώσης, η διενέργεια δράσεων εκπαίδευσης για την υλοποίηση, βελτίωση και αξιολόγηση καινοτόμων υλικών, τεχνικών, εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη λύσεων και εμπορικά εκμεταλλεύσιμων προϊόντων για την συντήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αντικείμενα, δομές, εναπολείμματα, κλπ.).