Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετέχει στο έργο SUNBIO

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική συμμετέχει στο έργο SUNBIO

SUNBIO photo KoM Barcelona 2024 (1)

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. συμμετέχει στο νέο έργο SUNBIO το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου SUNBIO πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στους χώρους της ICM-CSIC το διάστημα 26-27 Ιουνίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υβριδικά, με τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου να συμμετέχουν με φυσική παρουσία, αλλά και ψηφιακά, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα και τις δραστηριότητες του έργου.

Το SUNBIO, στοχεύει να είναι η πρώτη υπεράκτια λύση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο που θα έχει σημαντικά θετικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η τεχνολογία του SUNBIO αποτελείται από ένα σύστημα  τριπλής χρήσης, το οποίο περιλαμβάνει:

  1. Ένα υπεράκτιο υβριδικό σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (OHRES) για την παραγωγή καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης του ηλίου (με θαλάσσια πλωτά φωτοβολταϊκά), των κυμάτων και των θερμικών διαφορών,
  2. Την ανάπτυξη ενός κόμβου για την ενάλια φυσική κληρονομιά, με σκοπό την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την ευδοκίμηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και
  3. Τη δέσμευση άνθρακα και την αποκατάσταση ενάλιων χώρων μέσω της καλλιέργειας αυτόχθονων θαλάσσιων ειδών κοντά στον βυθό, αλλά και κατά μήκος της θάλασσας.

Το σύστημα αυτό σε πλήρη λειτουργική ικανότητα, αλλά και η συνεχής βελτιστοποίησή του, θα έχει σημαντικά θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επιπλέον, θα μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα κάνοντας την απόσταση από το εργαστήριο στην αγορά ιδιαίτερα μικρή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.869.000€, η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες, ενώ οι εταίροι του έργου ανέρχονται στους 7 και είναι το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ισπανίας (Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC, που είναι και συντονιστής του έργου και το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας (Universitat Politècnica de Catalunya) από την Ισπανία, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από την Ελλάδα, η Engitec Systems International και η Robust Systems Engineering από την Κύπρο, και το Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Μείνετε συντονισμένοι στα επόμενα βήματα του έργου.