Η Ατλαντίς Συμβουλευτική φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής του έργου TECTONIC

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής του έργου TECTONIC

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TECTONIC, το οποίο η Ατλαντίς Συμβουλευτική υποστηρίζει, και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, η Εταιρεία είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον Marco Ricci, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας τον Αύγουστο του 2023.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και σεμινάρια με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και δεξιοτήτων για την ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, η Ατλαντίς είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ενεργά τα τελευταία χρόνια για την προώθηση του ενάλιου φυσικού και πολιτισμικού πλούτου.

Ολοκληρώνοντας την φιλοξενία, την Τετάρτη στις 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από τα στελέχη της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν δύο παρουσιάσεις, μία από την Αναστασία Φουρκιώτου, στέλεχος του τμήματος Innovation Management and Finance με θέμα «A Roadmap for the Sustainable Valorization of Accessible Underwater Cultural Heritage Sites» και μία από τον Marco Ricci, καθηγητή του τμήματος Informatics, Modeling, Electronics and System Engineering του Πανεπιστημίου Καλαβρίας. 

Το TECTONIC υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions & Support to Experts και συγκεκριμένα στο Θεματικό Τομέα “Research and Innovation Staff Exchange”. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή δεξιοτήτων και γνώσης, η διενέργεια δράσεων εκπαίδευσης για την υλοποίηση, βελτίωση και αξιολόγηση καινοτόμων υλικών, τεχνικών, εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη λύσεων και εμπορικά εκμεταλλεύσιμων προϊόντων για την συντήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε:

www.tectonicproject.eu