Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

Λύστε τις διαφορές της επιχείρησής σας, γρήγορα και οικονομικά, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια.

Με το νόμο 3898/2010 εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία και αλλού στον κόσμο, η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών. Η διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική εμπιστευτική διαδικασία στην οποία τα μέρη με την βοήθεια εξειδικευμένου διαμεσολαβητή μπορούν να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε γρήγορη και επωφελή επίλυση των διαφορών τους με ελάχιστο κόστος (βλ σχετική ανακοίνωση στο ίδιο δελτίο). Οι διαμεσολαβητές έχουν ειδική εκπαίδευση και η επάρκειά τους πιστοποιείται με εξετάσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο νόμος ενθαρρύνει την προσφυγή στην διαμεσολάβηση ακόμη και όταν οι διαφορές εκκρεμούν στα δικαστήρια και εξασφαλίζει ότι η συμφωνία που θα προκύψει από την διαμεσολάβηση θα δεσμεύει τα μέρη και θα μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε περίπτωση.

Σε συναντήσεις στα γραφεία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 9o χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης, κτίριο ΘΕΡΜΗ 2, οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές

  • Κωνσταντίνος Ζήσης,
  • Γιώργος Τριανταφύλλου,
  • Έφη Μπουντουράκη και
  • Ειρήνη Δρούγκα

θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη νέα αυτή εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών και θα απαντούν σε ερωτήσεις των παρισταμένων.

Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι ελεύθερη όμως λόγω των περιορισμένων θέσεων και για την καλύτερη οργάνωση τους παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας μέχρι την 31 Μαρτίου 2016, με απλό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@atlantisresearch.gr ώστε να σας γνωστοποιηθεί εγκαίρως η ημέρα και η ώρα της ενημερωτικής συνάντησης.