Εγκαίνια του Κέντρου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Γνώσης στην Αμαλιάπολη Βόλου

Εγκαίνια του Κέντρου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Γνώσης στην Αμαλιάπολη Βόλου

Ο κ. Κώστας Αγόραστος, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκαινίασε το Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Γνώσης, το οποίο είναι αποτέλεσμα του έργου BLUEMED, στην Αμαλιάπολη Βόλου. Ο σκοπός του Κέντρου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Γνώσης είναι να ενημερώνει το κοινό για την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά της Μεσογείου, να προωθεί περισσότερο το βιώσιμο και εναλλακτικό τουρισμό και να τονίζει τη σημασία της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.