Διοργάνωση Κλειστής Συνάντησης  με τίτλο «Παρουσίαση νέων διεθνικών θεματικών τουριστικών διαδρομών και καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MeDryDive

Organization of a closed meeting with the title: "Presentation of new transnational thematic tourist routes and innovative digital applications for the promotion of the Underwater Cultural Heritage" on the context of MeDryDive

Dedicated and determined to contribute to the promotion of our Cultural Heritage, Atlantis Consulting SA successfully organized a closed meeting in the framework of the project Me Dry Dive. The meeting with the title: "Presentation of new transnational thematic tourist routes and innovative digital applications for the promotion of the Underwater Cultural Heritage", gathered stakeholders around Peristera in Alonissos, a pilot area of ​​MeDryDive.

The Ephorate of Underwater Antiquities, the Region of Thessaly, the Mayor of Alonissos and Skopelos, representatives of the local diving centers, and tourism professionals exchanged viewpoints regarding the valorization of the Underwater Cultural Heritage for tourism development and the integration of new interactive technologies. During the event, Giannis Kalogiannidis, project coordinator (Mazi Travel & Events), Ms Pari Kalamara (Director of the Ephorate of Underwater Antiquities), Ms Aggeliki Veneti (Region of Thessaly) made a presentation. The meeting was coordinated by Mr. Angelos Manglis, founder of ATLANTIS CONSULTING SA.

More about MeDryDive visit: https://medrydive.eu/