Διοργάνωση και Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διοργάνωση και Συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00 η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε και το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Science Diver και στα πλαίσια του EMD-In My Country  διοργάνωσαν με επιτυχία μια διαδικτυακή συνάντηση με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Σκοπός της διαδικτυακής συζήτησης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων και ανεξάρτητων ερευνητών έτσι ώστε να διαμορφωθεί και στην Ελλάδα ένα πρακτικό και βιώσιμο πλαίσιο σε αρμονία με τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της επιστημονικής κατάδυσης.

Στην συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επιστημονική κατάδυση και τα προβλήματα που ο τομέας αντιμετωπίζει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Επιπλέον, εκφράστηκαν ποικίλες απόψεις σ’ έναν εποικοδομητικό διάλογο, ο οποίος θα ενισχύσει τόσο τις προσπάθειες του έργου ScienceDIVER όσο και θα συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση ενός πλαισίου για την επιστημονική κατάδυση στην Ελλάδα.

Τη συζήτηση συντόνιζε ο κ. Άγγελος Μαγκλής, Ιδρυτής της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.