Διεθνές Συνέδριο “Widening the Big Blue Horizon” στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου BCThubs

Διεθνές Συνέδριο “Widening the Big Blue Horizon” στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου BCThubs

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου BCThubs, διοργανώνεται το Διεθνές Συνέδριο “Widening the Big Blue Horizon” με κύριο θέμα τις Καινοτόμες Τεχνολογίες και Βιώσιμες Πρακτικές για τη προστασία και διαχείριση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά στις 4-6 Δεκεμβρίου 2024, στο Βόλο.

Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή ειδικούς και ενδιαφερόμενους στον τομέα, από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, τη βιομηχανία έρευνας και καινοτομίας και τον δημόσιο τομέα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σταθμό ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, αλλά και εποικοδομητικής συζήτησης για την υποστήριξη της έρευνας, της συντήρησης, της προσβασιμότητας και της διαχείρισης της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Το Συνέδριο επικεντρώνεται σε 5 κύριες θεματικές:

  • Innovative Technologies in Maritime Research.
  • Enhancing Access to Underwater Cultural Heritage. Key challenges, better practices and technological opportunities for sustainable blue tourism economy development.
  • Maritime Spatial Planning and Environmental Protection.
  • Scientific Diving and Maritime Archaeological Research. Status and prospects.
  • Citizens and Community Engagement in the Protection, Research, and Sustainable Management of Underwater Cultural Heritage as well as in advocacy for policy changes.

Έπειτα από εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής περιλήψεων εργασιών παρατείνεται για τις 15 Ιουλίου 2024.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υποβολή των περιλήψεων εργασιών και τις κύριες θεματικές θα βρείτε στη σελίδα του Συνεδρίου: https://bcthubs.eu/conference