Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Γ’ Κύκλο της Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (ΘΕΚΛΑ)

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Γ’ Κύκλο της Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (ΘΕΚΛΑ)

Έπειτα από τις επιτυχείς ολοκληρώσεις του Α’ και Β’ Κύκλου του έργου «ΘΕΚΛΑ», το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον Γ’ Κύκλο του έργου «Θερμοκοιτίδα Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (ΘΕΚΛΑ)» με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ).

Η θερμοκοιτίδα στήριξης νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων, με το ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ, λειτουργεί εντός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (πρώην ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στην Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας και έχει ως απώτερο στόχο να διευκολύνει την ίδρυση και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας. Η νέα αυτή Θερμοκοιτίδα μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο συνεργασίας του συνόλου των φορέων της τετραπλής έλικας της καινοτομίας (φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκός/ερευνητικός τομέας, επιχειρηματικός τομέας, κοινωνία των πολιτών) και να επιταχύνει τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και επιχειρήσεων.

Η θερμοκοιτίδα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο πανελλαδικά, που επιθυμεί να αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα ή μια νεοφυή επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως φυσικά πρόσωπά ή ως εκπρόσωποι σχήματος χωρίς νομική μορφή. Ενδεικτικά οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι: επιχειρηματικές ομάδες, πτυχιούχοι, (αυτό) απασχολούμενοι, εργαζόμενοι, φοιτητές ή άνεργοι.

Αν έχετε μια καινοτόμο, επιχειρηματική ιδέα ή νεοφυή επιχείρηση, τότε η συμμετοχή σας στη Θερμοκοιτίδα «ΘΕΚΛΑ», μπορεί να σας δώσει τον χώρο, τον εξοπλισμό, την καθοδήγηση, τις απαραίτητες γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από επενδυτές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω συμπλήρωσης της on-line φόρμας στο: https://thekla-project.eu/ 

 Συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

  1. Τα προσωπικά στοιχεία του/των υποψήφιου/ων.
  2. Περίληψη της επιχειρηματικής ιδέας (μέγιστο 2.000 χαρακτήρες).
  3. Τεκμηρίωση του βαθμού καινοτομίας και εξωστρέφειας της ιδέας/ επιχείρησης (μέγιστο 3000 χαρακτήρες).

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν από σήμερα 20/06/2024 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως 22/7/2024.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θερμοκοιτίδας «ΘΕΚΛΑ», πραγματοποιείται υβριδικά και δεν απαιτεί από τους συμμετέχοντες που αδυνατούν να παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας στην Καβάλα, κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών συνεδριών. Ωστόσο η συμμετοχή των ομάδων στις συνεδρίες, είναι επιτακτική προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του προγράμματος.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΠΘ στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «ΘΕΚΛΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για τυχόν απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα FAQ’s του website: https://thekla-project.eu/ ή να αποστείλετε  e- mail στο info@thekla-project.eu ή στο info@atlantisresearch.gr