Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα”

Ανοιχτός για υποβολές μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020 ο 5ος κύκλος του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Προκηρύχθηκε ο E’ Κύκλος υποβολής προτάσεων στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016 ενισχύοντας επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων. 

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55%, ανάλογα με διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι, το μέγεθος της υπό ένταξη εταιρείας, η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς και η μορφή ενίσχυσης (επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή κ.α.). Η ιδία συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η /10/2020

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι: 

Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.). 

Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κ.α.). 

Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.). 

Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας). 

Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους. 

Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε  εδώ.   

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, αρωγός για την διευκόλυνση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης – επιδότησης υπό το καθεστώς του Ν. 4399.

 

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.