Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων η τελική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων τεκμηρίωσης στα καθεστώτα

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και Επενδύσεις μείζονος μεγέθους του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία τελικής υποβολής των αρχικών αιτήσεων υπαγωγής είναι στις 31 Μαΐου 2017.