Δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων

Δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων

Η δημιουργία καταδυτικού πάρκου και οι σχετικές μελέτες αφορούν τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους φορείς και δύναται να χρηματοδοτηθoύν μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του Ταμείου  Ανάκαμψης (έργο SUB7) .

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, γαλάζιας ανάπτυξης, βιώσιμης αξιοποίησης του ενάλιου πλούτου και προστασίας του περιβάλλοντος είναι σε θέση να σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που σχετίζονται με  τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων καταδυτικών πάρκων, όπως:

  • Εκπόνηση μελετών, όπως χωροταξικά σχέδια, περιβαλλοντικές μελέτες, οικονομοτεχνικές μελέτες και business plan,  σχέδια κανονισμού λειτουργίας, επιχειρηματικά σχέδια ή μελέτες ανάπτυξης ψηφιακής τεχνολογίας για νέα καταδυτικά πάρκα από δυνητικούς φορείς διαχείρισης και λειτουργίας τους με στόχο την αδειοδότηση τους.
  • Εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιοποίηση όλων των υποδομών/ υπηρεσιών των υφιστάμενων καταδυτικών/υποθαλάσσιων πάρκων με στόχο την μελλοντική ψηφιακή χαρτογράφηση και αποτύπωσή τους σε πλατφόρμες προώθησης και προβολής του Τουρισμού. 
  • Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης για αγορά εξοπλισμού για τη δημιουργία ή αναβάθμιση νέων καταδυτικών πάρκων.
  • Επικοινωνιακά πλάνα με προτεινόμενες ενέργειες προώθησης και προβολής καταδυτικών πάρκων.
  • Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης για ενέργειες προώθησης και προβολής του καταδυτικού και υποβρύχιου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Για τη διαστασιολόγηση του έργου σας και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info(at)atlantisresearch.gr ή στο τηλέφωνο 2310 531000.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Πασχαλίνα Γιατσιάτσου &  Μαγκλής Άγγελος