Χρηματοδοτικές Πηγές - Atlantis Consulting

Οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται από 2 πυλώνες, με τον πρώτο να αποτελείται από το σύνολο των  χρηματοδοτικών προγραμμάτων Ελλάδος, Ευρώπης και διεθνών οργανισμών ενώ ο δεύτερος από επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρουν επιχειρηματικοί άγγελοι, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, η εισαγωγή σε μικρά αναδυόμενα χρηματιστήρια εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών .