Επενδυτικά Δίκτυα - Atlantis Consulting

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική διατηρεί και αναπτύσσει εξαιρετικές σχέσεις με το σύνολο των θεσμικών επενδυτών της Ελλάδος, διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων στην χώρα, το ADRIONBAN https://www.adrionban.gr, ενώ πολλοί πελάτες της έχουν πραγματοποιήσει συμφωνίες με εταιρείες του κλάδου τους. Μεταξύ άλλων η Ατλαντίς Συμβουλευτική προάγει επαφές με δίκτυα θεσμικών επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αραβική χερσόνησο καθώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.