Συμμετοχή του 2ου Διεθνές Συνεδρίου “Dive in Blue Growth” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MeDryDive

Συμμετοχή του 2ου Διεθνές Συνεδρίου “Dive in Blue Growth” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MeDryDive

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Dive in Blue Growth» διάρκειας τριών ημερών πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Μαΐου 2021 διαδικτυακά στο πλαίσιο του έργου MeDryDive υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το 2ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο έδωσε έμφαση στην λειτουργία των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) και στην προβολή τους ως μέσο για την προστασία τους

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Dive in Blue Growth» επικεντρώθηκε στα ακόλουθα θέματα:

  1. Τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την in situ προβολή των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ).
  2. Τεχνολογίες «στεγνής» κατάδυσης έτσι ώστε η Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά να γίνει προσιτή σε όλους.
  3. Παραδείγματα προβολής και προστασίας των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ).
  4. Η ανταπόκριση του κοινού σε θέματα προβολής των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις εκπρόσωποι των σχετικών Υπουργείων της Ελλάδας και Ιταλίας απευθύναν χαιρετισμό και το συνέδριο συνεχίστηκε με 44 ομιλητές από διάφορες χώρες της Μεσογείου, και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, πανεπιστημίων, αρμόδιων αρχών και τμημάτων διαχείρισης των ΕΕΑΧ καθώς και των σχετικών φορέων. Η Atlantis Consulting S.A, ως εταίρος του MeDryDive, παρουσίασε 2 προτάσεις την πρώτη και τρίτη ημέρα.

Ο κ. Άγγελος Μαγκλής, εκπρόσωπος και ιδρυτής της Atlantis Consulting S.A, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο “A Roadmap for the sustainable valorization of Accessible Underwater Cultural Heritage; Integration of BLUEMED model for Open and Accessible to all sites”.

Η κα Πασχαλίνα Γιατσιάτσου, Ενάλια Αρχαιολόγος πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: “Implementing multi-criteria analysis in the selection of AUCHS for the integration of digital technologies into the tourism offering; the case of Me Dry Dive

Το συνέδριο είχε πάνω από 700 εγγραφές με πάνω από 16.000 προβολές δημιουργώντας θετικές προοπτικές στην διεθνή κοινότητα που σχετίζεται με την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά.