Αγγελία για ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ευκαιρίες Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας στη Χρηματοδότηση

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. με 30-ετή παρουσία & ηγετική θέση στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιδιώκει να προσλάβει για τα γραφεία της  στη Θεσσαλονίκη: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, κατά προτίμηση οικονομικής ή/και θετικής κατεύθυνσης, με  τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση  επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακού Νόμου ή/και ΕΣΠΑ. 

Αρμοδιότητες

  • Συγγραφή προτάσεων, συγκέντρωση δικαιολογητικών, εκπόνηση  επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προτάσεων για υπαγωγή σε εθνικά ή/και  ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α., Αναπτυξιακός Νόμος,  ευρωπαϊκά, αγροτικά και επενδυτικά προγράμματα) 
  • Τεχνική υποστήριξη πελατών για τα ανωτέρω προγράμματα 

Απαραίτητα προσόντα: 

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διπλωματούχων Μηχανικών ή Γεωπόνων  ή θετικής κατεύθυνσης 
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε επενδυτικά προγράμματα  Αναπτυξιακού Νόμου, ευρωπαϊκών και ΕΣΠΑ 
  • Άριστη επικοινωνία, παρουσίαση και ικανότητα γραφής στα αγγλικά και τα  ελληνικά 
  • Πολύ καλή γνώση και χρήση υπολογιστών  
  • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας,  ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα τηλεργασίας, ειδικές εκπαιδεύσεις και δυνατότητες  καριέρας. Εφόσον σας ενδιαφέρει μία καριέρα στον τομέα των συμβουλευτικών  υπηρεσιών μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο  info@atlantisresearch.gr με κωδικό FUND1.