ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

PROTECTIVE FACE MASK TYPES IN THE PANDEMIC ERA

The aim of the present text file created by Atlantis Consulting S.A. is to present the different protective face mask types that are now available on market as there are at least 7 basic types of them and each one has different features offering different levels of protection against fluid particles and bacteria when inhaling or exhaling. Protective face masks have been used for decades in various industries as a protection equipment. Health care workers are the main consumers for protective face masks as they use medical masks to protect themselves as well as patients, all over the world. Some months ago, though, everything as we knew it before changed. The COVID-19 outbreak has affected every aspect of peoples’ lives globally. Both the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the World Health Organization as well as governments now recommend that besides health care workers, the public should also wear protective face masks in some cases when being in public spaces to prevent the spread of the virus. Protective face masks were in shortage as demand was rising radically and even now the problem is significant. Choosing the right protective face mask and being aware of all the different types and their characteristics is considered trouble for most consumers. The aim of the following table is to provide valuable information and shed light on the broad spectrum of protective face masks.

 

 

A/A Face Mask Type Characteristics Certification Photo
1 Type I Face Mask Bacterial filtration efficiency of 95%, medical mask tested in the direction of exhalation, does not protect the wearer from coronavirus – Κανονισμός (EU) 2017/745, EN 14683, ASTM F2100-11(για τις ΗΠΑ)

 

Εξετάζει τα εξής:

· μικροβιολογική καθαρότητα του προϊόντος (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 11737-1)

· επίδραση που  προκαλεί βλάβη στα κύτταρα σύμφωνα με το (ISO 10993-5)

· δοκιμή διείσδυσης σωματιδίων (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 22609)

 

– YY 0469 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

–  ASTM F2100 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

2 Μάσκα τύπου Ι R

 

*R αναφέρεται στην αντίσταση σε υγρά σωματίδια

Bacterial filtration efficiency of 95%, medical mask tested in the direction of exhalation, does not protect the wearer from coronavirus, fluid resistant – Κανονισμός (EU) 2017/745, EN 14683, ASTM F2100-11(για τις ΗΠΑ)

 

Εξετάζει τα εξής:

· μικροβιολογική καθαρότητα του προϊόντος (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 11737-1)

· επίδραση που  προκαλεί βλάβη στα κύτταρα σύμφωνα με το (ISO 10993-5)

· δοκιμή διείσδυσης σωματιδίων (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 22609)

 

– YY 0469 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– ASTM F2100 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

3 Type II Face Mask 98% προστασία από βακτήρια, ιατρική μάσκα που εξετάζεται ως προς την εκπνοή, δεν προστατεύει το χρήστη από τον κορωνοϊό, προστατευτική

κατασκευή 3 επιπέδων, μη

αποτελεσματική όταν αίμα ή σωματικά υγρά είναι παρόντα

– Κανονισμός (EU) 2017/745, EN 14683, ASTM F2100-11(για τις ΗΠΑ)

 

Εξετάζει τα εξής:

· μικροβιολογική καθαρότητα του προϊόντος (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 11737-1)

· επίδραση που  προκαλεί βλάβη στα κύτταρα σύμφωνα με το (ISO 10993-5)

· δοκιμή διείσδυσης σωματιδίων (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 22609)

 

– YY 0469 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– ASTM F2100 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

 

4 Μάσκα τύπου ΙΙ R

 

*R αναφέρεται στην αντίσταση σε υγρά σωματίδια

Bacterial filtration efficiency of 98%, medical mask tested in the direction of exhalation, does not protect the wearer from coronavirus, protective 4 ply construction, one layer against bodily fluids – Κανονισμός (EU) 2017/745, EN 14683, ASTM F2100-11(για τις ΗΠΑ)

 

Εξετάζει τα εξής:

· μικροβιολογική καθαρότητα του προϊόντος (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 11737-1)

· επίδραση που  προκαλεί βλάβη στα κύτταρα σύμφωνα με το (ISO 10993-5)

· δοκιμή διείσδυσης σωματιδίων (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 22609)

– YY 0469 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– ASTM F2100 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

5 FFP1 Face Mask (EU) Αναπνευστική μάσκα,

τουλάχιστον 80% ποσοστό διήθησης/φιλτραρίσματος και μέγιστη διαρροή 20% στο εσωτερικό **, χρησιμοποιείται κυρίως ως μάσκα σκόνης, δεν προστατεύει από τον κορωνοϊό

– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425, EN 149: 2001

– Ετικέτα πιστοποίησης CE

 

– GB2626 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– NIOSH 42 CFR 84 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

6 Μάσκα FFP2 (EU)

 

N95 αντίστοιχη μάσκα στις ΗΠΑ

KP95

αντίστοιχη μάσκα στην Κίνα

Αναπνευστική μάσκα,

τουλάχιστον 94% ποσοστό διήθησης/φιλτραρίσματος και μέγιστη διαρροή 8% στο εσωτερικό**, αποτελεσματική στην προστασία του χρήστη από τον κορωνοϊό

– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425, EN 149: 2001

– Ετικέτα πιστοποίησης CE

 

– GB2626 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– NIOSH 42 CFR 84 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

7 FFP3 Face Mask Αναπνευστική μάσκα, ελάχιστη

διήθηση/φιλτράρισμα 99% και μέγιστη διαρροή 2% στο εσωτερικό**, αποτελεσματική στην προστασία του χρήστη από τον κορωνοϊό

– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425, EN 149: 2001

– Ετικέτα πιστοποίησης CE

 

– GB2626 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– NIOSH 42 CFR 84 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

 

Important general information

Όσον αφορά τα FFR (διηθητικοί αναπνευστήρες προσώπου), για να θεωρηθούν εγκεκριμένα από τον

Regarding the FFRs (filtering facepiece respirators), for them to be considered ***NIOSH-approved, one of the following designations should be distinguishable:

 

N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100

 

Class N: no oil resistance. A distinction is made between N95, N99 and N100. The number after the letter indicates the percentage of filtration of suspended particles.

 

Κατηγορία Ν: Καθόλου αντίσταση στο λάδι. Γίνεται διάκριση μεταξύ N95, N99 και N100. Ο αριθμός μετά το γράμμα υποδεικνύει το ποσοστό διήθησης των αιωρούμενων σωματιδίων.

Class R: mask resistant to oil for up to eight hours. Here again, a distinction is made between R95, R99 and R100.

Class P: a completely oil-resistant mask. There are also P95, P99 and P100.

 

** Total inward leakage is defined as the combination of contaminated air that leaks through a respirator from various sources, including face seal, valves and gaskets, and penetration through the filter

 

***NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) is a research agency focused on the study of worker safety and health, and empowering employers and workers to create safe and healthy workplaces. NIOSH is part of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, in the U.S. Department of Health and Human Services.

 

 

Sources table

 

https://www.dental-nursing.co.uk/news/covid-19-a-guide-to-face-masks
https://english.igj.nl/news/news/2020/03/23/face-masks-from-china-and-us-equivalent-to-european
http://emag.medicalexpo.com/which-masks-actually-protect-against-coronavirus/
https://www.afnor.org/en/news/protective-masks-faced-with-coronavirus-standard-development- bodies-follow-multiple-leads/
https://www.arco.co.uk/103/content/downloads/brochure/covid-19-type-two-face-masks-30402020.pdf
https://www.hohenstein.com/en/expertise/health/medical-products/medical-face-masks/
https://www.centexbel.be/en/testing/evaluation-medical-face-masks
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators- surgical-masks-and-face-masks

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.