ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Σκοπός του παρόντος κειμένου που δημιουργήθηκε από την Atlantis Consulting S.A. είναι να παρουσιάσει τους διαφορετικούς τύπους μάσκας προσώπου που είναι πλέον διαθέσιμοι στην αγορά αφού υπάρχουν τουλάχιστον 7 βασικοί τύποι και κάθε μία από αυτές διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα προστασίας από τα υγρά σωματίδια και τα βακτήρια κατά την εισπνοή και εκπνοή. Οι προστατευτικές μάσκες προσώπου έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες σε διάφορες βιομηχανίες ως μέσο προστασίας. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είναι οι κύριοι καταναλωτές των προστατευτικών μασκών προσώπου σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού χρησιμοποιούν ιατρικές μάσκες για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, καθώς και τους ασθενείς. Πριν από μερικούς μήνες, όμως, όλα όπως τα ξέραμε πριν άλλαξαν. Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων σε όλες τις χώρες. Τόσο τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και οι κυβερνήσεις συστήνουν τώρα εκτός από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, να φοράει επίσης και το κοινό προστατευτικές μάσκες προσώπου κατά περίπτωση σε δημόσιους χώρους για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού. Οι προστατευτικές μάσκες προσώπου βρισκόταν για μήνες σε έλλειψη, αφού η ζήτηση αυξανόταν ριζικά και ακόμη και τώρα το πρόβλημα αυτό παραμένει σημαντικό. Η επιλογή της σωστής προστατευτικής μάσκας προσώπου και η πληροφόρηση για όλους τους διαφορετικούς τύπους και των χαρακτηριστικών τους θεωρείται πρόβλημα για τους περισσότερους καταναλωτές. Στόχος του παρακάτω πίνακα είναι η παροχή πολύτιμων πληροφοριών και η ενημέρωση για το ευρύ φάσμα προστατευτικών μασκών προσώπου που είναι διαθέσιμο πλέον.

 

 

A/A ΤΥΠΟΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1 Μάσκα τύπου Ι 95% προστασία από βακτήρια, ιατρική μάσκα που εξετάζεται ως προς την εκπνοή, δεν προστατεύει το χρήστη από τον κορωνοϊό – Κανονισμός (EU) 2017/745, EN 14683, ASTM F2100-11(για τις ΗΠΑ)

 

Εξετάζει τα εξής:

· μικροβιολογική καθαρότητα του προϊόντος (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 11737-1)

· επίδραση που  προκαλεί βλάβη στα κύτταρα σύμφωνα με το (ISO 10993-5)

· δοκιμή διείσδυσης σωματιδίων (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 22609)

 

– YY 0469 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

–  ASTM F2100 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

2 Μάσκα τύπου Ι R

 

*R αναφέρεται στην αντίσταση σε υγρά σωματίδια

95% προστασία από βακτήρια, ιατρική μάσκα που εξετάζεται ως προς την εκπνοή, δεν προστατεύει το χρήστη από τον κορωνοϊό, διαθέτει αντίσταση σε υγρά σωματίδια – Κανονισμός (EU) 2017/745, EN 14683, ASTM F2100-11(για τις ΗΠΑ)

 

Εξετάζει τα εξής:

· μικροβιολογική καθαρότητα του προϊόντος (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 11737-1)

· επίδραση που  προκαλεί βλάβη στα κύτταρα σύμφωνα με το (ISO 10993-5)

· δοκιμή διείσδυσης σωματιδίων (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 22609)

 

– YY 0469 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– ASTM F2100 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

3 Μάσκα τύπου ΙΙ 98% προστασία από βακτήρια, ιατρική μάσκα που εξετάζεται ως προς την εκπνοή, δεν προστατεύει το χρήστη από τον κορωνοϊό, προστατευτική

κατασκευή 3 επιπέδων, μη

αποτελεσματική όταν αίμα ή σωματικά υγρά είναι παρόντα

– Κανονισμός (EU) 2017/745, EN 14683, ASTM F2100-11(για τις ΗΠΑ)

 

Εξετάζει τα εξής:

· μικροβιολογική καθαρότητα του προϊόντος (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 11737-1)

· επίδραση που  προκαλεί βλάβη στα κύτταρα σύμφωνα με το (ISO 10993-5)

· δοκιμή διείσδυσης σωματιδίων (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 22609)

 

– YY 0469 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– ASTM F2100 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

 

4 Μάσκα τύπου ΙΙ R

 

*R αναφέρεται στην αντίσταση σε υγρά σωματίδια

98% προστασία από βακτήρια, ιατρική μάσκα που εξετάζεται ως προς την εκπνοή, δεν προστατεύει το χρήστη από τον κορωνοϊό, προστατευτική κατασκευή 4 επιπέδων, διαθέτει ένα προστατευτικό στρώμα ενάντια στα σωματικά υγρά – Κανονισμός (EU) 2017/745, EN 14683, ASTM F2100-11(για τις ΗΠΑ)

 

Εξετάζει τα εξής:

· μικροβιολογική καθαρότητα του προϊόντος (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 11737-1)

· επίδραση που  προκαλεί βλάβη στα κύτταρα σύμφωνα με το (ISO 10993-5)

· δοκιμή διείσδυσης σωματιδίων (σύμφωνα με το πρότυπο (ISO 22609)

– YY 0469 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– ASTM F2100 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

5 Μάσκα FFP1 (EU) Αναπνευστική μάσκα,

τουλάχιστον 80% ποσοστό διήθησης/φιλτραρίσματος και μέγιστη διαρροή 20% στο εσωτερικό **, χρησιμοποιείται κυρίως ως μάσκα σκόνης, δεν προστατεύει από τον κορωνοϊό

– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425, EN 149: 2001

– Ετικέτα πιστοποίησης CE

 

– GB2626 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– NIOSH 42 CFR 84 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

6 Μάσκα FFP2 (EU)

 

N95 αντίστοιχη μάσκα στις ΗΠΑ

KP95

αντίστοιχη μάσκα στην Κίνα

Αναπνευστική μάσκα,

τουλάχιστον 94% ποσοστό διήθησης/φιλτραρίσματος και μέγιστη διαρροή 8% στο εσωτερικό**, αποτελεσματική στην προστασία του χρήστη από τον κορωνοϊό

– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425, EN 149: 2001

– Ετικέτα πιστοποίησης CE

 

– GB2626 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– NIOSH 42 CFR 84 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

7 Μάσκα FFP3 Αναπνευστική μάσκα, ελάχιστη

διήθηση/φιλτράρισμα 99% και μέγιστη διαρροή 2% στο εσωτερικό**, αποτελεσματική στην προστασία του χρήστη από τον κορωνοϊό

– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425, EN 149: 2001

– Ετικέτα πιστοποίησης CE

 

– GB2626 ισοδύναμο πρότυπο στην Κίνα

– NIOSH 42 CFR 84 ισοδύναμο πρότυπο στις ΗΠΑ

 

 

 

Σημαντικές γενικές πληροφορίες

Όσον αφορά τα FFR (διηθητικοί αναπνευστήρες προσώπου), για να θεωρηθούν εγκεκριμένα από τον

***NIOSH, θα πρέπει να διακρίνεται μία από τις ακόλουθες ονομασίες:

 

N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100

 

Ειδικότερα:

 

Κατηγορία Ν: Καθόλου αντίσταση στο λάδι. Γίνεται διάκριση μεταξύ N95, N99 και N100. Ο αριθμός μετά το γράμμα υποδεικνύει το ποσοστό διήθησης των αιωρούμενων σωματιδίων.

Κατηγορία R: μάσκα ανθεκτική στο λάδι για έως και οκτώ ώρες. Και εδώ, γίνεται διάκριση μεταξύ R95, R99 και R100.

Κατηγορία P: μια πλήρως ανθεκτική στο λάδι μάσκα. Υπάρχουν επίσης P95, P99 και P100.

 

**Η συνολική εσωτερική διαρροή ορίζεται ως ο συνδυασμός μολυσμένου αέρα που διαρρέει μέσω αναπνευστήρα από διάφορες πηγές και της διείσδυσης μέσω του φίλτρου.

 

*** NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που επικεντρώνεται στη μελέτη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, και την ενδυνάμωση των εργοδοτών και των εργαζομένων να δημιουργήσουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας. Ο NIOSH είναι μέρος των Αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ

 

https://www.dental-nursing.co.uk/news/covid-19-a-guide-to-face-masks
https://english.igj.nl/news/news/2020/03/23/face-masks-from-china-and-us-equivalent-to-european
http://emag.medicalexpo.com/which-masks-actually-protect-against-coronavirus/
https://www.afnor.org/en/news/protective-masks-faced-with-coronavirus-standard-development- bodies-follow-multiple-leads/
https://www.arco.co.uk/103/content/downloads/brochure/covid-19-type-two-face-masks-30402020.pdf
https://www.hohenstein.com/en/expertise/health/medical-products/medical-face-masks/
https://www.centexbel.be/en/testing/evaluation-medical-face-masks
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators- surgical-masks-and-face-masks