Διοργάνωση Focus Group Meeting στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MeDryDive για την προώθηση  και ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Organization of a Focus Group Meeting in the framework of the European project MeDryDive for the promotion and promotion of the Underwater Cultural Heritage.

Στο πλαίσιο του έργου MeDryDive, η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε διοργάνωσε με επιτυχία ένα Focus Group Meeting σε μορφή διαδικτυακής εκδήλωσης με σκοπό την προβολή της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ναυαγίου…

Κατάθεση ιδεών από καλλιτέχνες με θέμα «Ενάλιος Πολιτισμός» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MAREBOX

Submission of ideas by artists with the title “Underwater Culture” in the context of the European Program MAREBOX

Στο Ευρωπαϊκό έργο Marebox, στο οποίο η Atlantis Consulting είναι εταίρος, αντιμετωπίζουμε τη Θάλασσα ως χρονοκάψουλα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Φιλοδοξούμε να φέρουμε στο…

2ο Διεθνές Συνέδριο "Dive in Blue Growth"

2ο Διεθνές Συνέδριο "Dive in Blue Growth"

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Dive in Blue Growth διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MeDryDive,  το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Cosme, το οποίο αναπτύσσει διάφορα ψηφιακά περιεχόμενα για…