«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50%. | Atlantis Consulting

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50%.

2

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδύσεις μεσαίων επιχειρήσεων προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50%.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις με τρεις (3) τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας που να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας. Μεσαίες θεωρούνται οι εταιρείες που επί δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις κατά την τελευταία τριετία διαθέτουν από 50 -250 εργαζόμενους μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, κύκλο εργασιών από 10 έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή σύνολο ενεργητικού από 10 – 43 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι οι κλάδοι της μεταποίησης εξόρυξης μεταλλευμάτων, τροφίμων ποτών, ζωοτροφών, ζυθοποιία, αναψυκτικών, μεταλλικών και εμφιαλωμένων νερών, κλωστοϋφαντουργίας, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δέρματος και δερμάτινων ειδών, ξύλου, χαρτιού και ειδών χαρτοποιίας, δραστηριότητες εκτύπωσης, παραγωγή χημικών προϊόντων, σαπουνιών, αρωμάτων, κόλας, μελανιών, φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμάκων, πλαστικών προϊόντων,  πλαστικών ειδών συσκευασίας, παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (γυαλί, πυρίμαχα υλικά, δομικά υλικά, πλακίδια, κεραμικά, μονωτικά, τσιμέντο, κονιάματα, προϊόντα λίθου), προϊόντα μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων και κατασκευών, προϊόντα μεταλλικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων, πλακετών και λοιπού εξοπλισμού, προϊόντα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικιακών συσκευών, μηχανολογικός εξοπλισμός, κατασκευή οχημάτων, πλοίων, σκαφών αναψυχής και πλωτού εξοπλισμού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού εξοπλισμού, επίπλων, κοσμημάτων, αθλητικών ειδών, παιχνιδιών, ιατρικού εξοπλισμού και οργάνων, διαχείρισης αποβλήτων, υπηρεσίες ανακύκλωσης, κατασκευαστικές δραστηριότητες, χονδρικό εμπόριο, υπηρεσίες μεταφορών, δραστηριότητες ξενοδοχείων και καταλυμάτων, υπηρεσίες κατασκήνωσης, εκδόσεις βιβλίων,  υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, υπηρεσιών μίσθωσης εξοπλισμού, ιατρικές υπηρεσίες, λοιπές υπηρεσίες, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στην προμήθεια Μηχανημάτων και εξοπλισμού (έως το 100% του συνολικού προϋπολογισμού), Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων (έως το 100% του συνολικού προϋπολογισμού), Μεταφορικά μέσα (μέχρι 20%  του προϋπολογισμού ή μέχρι 25.000 €), Μισθολογικό κόστος εργαζομένων ( νέο προσωπικό μέχρι 24.000 € για μια τουλάχιστον θέση εργασίας, με επιχορήγηση 40%) και Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 4.000 €).

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που υλοποιούνται μετά την 4/6/2018 (ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος).

Η υποβολή των προτάσεων συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη περίληψη

Download