Καθεστώς Γενικής επιχειρηματικότητας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Καθεστώς Γενικής επιχειρηματικότητας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

paper-3224638_640

Προκηρύχθηκε ο Στ’ κύκλος υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου  4399/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/3/2021.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων, νέων  και υπό ίδρυση επιχειρήσεων με επιχορήγηση, επιχορήγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμό αυτών.

Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των επενδύσεων δύναται να κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€ και άνω, σε τομείς δραστηριότητας, όπως:

 • η μεταποίηση, 
 • πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, 
 • τουρισμός (ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός, camping, 
 • εφοδιαστικής αλυσίδας logistics, 
 • ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, 
 • δραστηριότητες μουσείων και υπηρεσίες βιβλιοθηκών,
 • υπηρεσίες χώρων στάθμευσης,
 • υπηρεσίες γηπέδων ποδοσφαίρου(5X5), καλαθοσφαίρισης κλπ,
 • υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας),
 • κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης,
 • δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ)
 • εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής: συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης-spa, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια),

 

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται έως 55% και έως 10.000.000€, ανάλογα με διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι, το μέγεθος της υπό ένταξη εταιρείας, η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς και η μορφή ενίσχυσης (π.χ. επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή).

Η ιδία συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί εξ’ ολοκλήρου να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο.

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:

 • η ανέγερση, επέκταση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, 
 • διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 
 • προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής, προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.), 
 • λοιπός εξοπλισμός (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κ.α.). 
 • μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.), 
 • δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, 
 • δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, 
 • αγορά παγίων στοιχείων (κτήρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους, 
 • μισθοδοσία νέου προσωπικού.

 

Αναλυτικός Χάρτης Επιδοτήσεων Ανά Περιφέρεια Του Αναπτυξιακού Νομού

 

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση από 01.01.2017 –31.12.2021


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

35%

45%

55%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35%

45%

55%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

35%

45%

55%

ΗΠΕΙΡΟΥ

35%

45%

55%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

35%

45%

55%

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

35%

45%

55%

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

35%

45%

55%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

25%

35%

45%

ΑΤΤΙΚΗΣ(Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι)

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ (Ανατολική Αττική, Κεντρικός, Βόρειος, Δυτικός, Νότιος Τομέας)

10%

20%

30%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

+302310 531000

+302310 552265

info@atlantisresearch.gr

Συνημμένη περίληψη

Download