«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» με επιδότηση 50%

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» με επιδότηση 50%

businessman-2682712_640

Παραμένει σε ισχύ μέχρι την  20/5/2019 η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης δαπανών συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού καθώς υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.

Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, έχουν εξαγωγές τουλάχιστον το 2% του κύκλου εργασιών της πιο πρόσφατης διαχειριστικής χρήσης και δραστηριοποιούνται σε κλάδους μεταποίησης τροφίμων, ποτών, ζωοτροφών, ζυθοποϊία, αναψυκτικών, μεταλλικών και εμφιαλωμένων νερών, κλωστοϋφαντουργίας, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δέρματος και δερμάτινων ειδών, ξύλου, χαρτιού και ειδών χαρτοποιίας, δραστηριότητες εκτύπωσης, παραγωγή χημικών προϊόντων, σαπουνιών, αρωμάτων, κόλας, μελανιών, φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμάκων, πλαστικών προϊόντων,  πλαστικών ειδών συσκευασίας, παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (γυαλί, πυρίμαχα υλικά, δομικά υλικά, πλακίδια, κεραμικά, μονωτικά, τσιμέντο, κονιάματα, προϊόντα λίθου), προϊόντα μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων και κατασκευών, προϊόντα μεταλλικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων, πλακετών και λοιπού εξοπλισμού, προϊόντα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικιακών συσκευών, μηχανολογικός εξοπλισμός, κατασκευή οχημάτων, πλοίων, σκαφών αναψυχής και πλωτού εξοπλισμού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού εξοπλισμού, επίπλων, κοσμημάτων, αθλητικών ειδών, παιχνιδιών, ιατρικού εξοπλισμού και οργάνων, υπηρεσίες προγραμματισμού και δημιουργίας προγραμμάτων υπολογιστών και παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 50%, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται μέχρι 100.000 ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός της ελληνικής επικράτειας και ειδικότερα οι δαπάνες συμμετοχής και καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης, μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, ενοίκιο περιπτέρου, κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού, αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, αμοιβής εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου, κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου),καθώς και διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποκτήσετε στην συνημμένη περίληψη του προγράμματος.

Download