Ενίσχυση εταιρειών εμπορίου και παροχής υπηρεσιών για υλοποίηση επενδύσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενίσχυση εταιρειών εμπορίου και παροχής υπηρεσιών για υλοποίηση επενδύσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

6

Ενισχύονται επενδύσεις προϋπολογισμού από 30.000 έως 100.000 ευρώ, που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με επιδότηση 45%. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος είναι 18 μήνες. Το πρόγραμμα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και απασχολούν 2 ή παραπάνω άτομα κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση.

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες ανά κατηγορία είναι:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, όπως οι κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, εργασίες αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κ.α.. Μηχανήματα – Εξοπλισμός,  όπως η προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης προϊόντων, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης, προμήθεια μηχανημάτων έργου, ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, περονοφόρων παντός τύπου όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, εξοπλισμός πληροφορικής (υπολογιστές, ασύρματες συσκευές κλπ). Μεταφορικά Μέσα έως 15.000 ευρώ Επαγγελματικής χρήσης Μικτής/πολλαπλής χρήσης. Δαπάνες Λογισμικού, ενδεικτικές δαπάνες είναι: η προμήθεια συστημάτων λογισμικού όπως: ERP, SCMS, WMS,PMS, CRM Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας έως 2.500 €, δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop έως 4.000 €, συμμετοχή σε Εγχώριες και μη Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Bay, Amazon, Skroutz κ.α.). Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό, όπως δαπάνες είναι: CE, Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001), ΕΝ 15088, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000), ΕΝ 998-2, κ.α.. Υπηρεσίες Συμβούλων έως 4.000 ευρώ. Συμμετοχή σε εκθέσεις, εκθέσεις εσωτερικού έως 3.000 ευρώ και εκθέσεις εξωτερικού έως 6.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, υπηρεσιών ανακύκλωσης,  παραγωγής λογισμικού, ταξιδιωτικών πρακτορείων, τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορικών υπηρεσιών, εστιατόρια, καφέ, κυλικεία, αθλητικών δραστηριοτήτων, ενοικίασης εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, κ.α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 14/6/2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη περίληψη

Download