Ενίσχυση επενδύσεων υφιστάμενων, νέων και υπό ίδρυση ΜΜΕ επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση επενδύσεων υφιστάμενων, νέων και υπό ίδρυση MME μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

efaflex-1630742_640

Ενισχύονται επενδυτικά έργα προϋπολογισμού από 100.000  έως 600.000 ευρώ, με επιδότηση 45%. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος είναι 24 μήνες. Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες ανά κατηγορία είναι εργασίες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, διαρρύθμισης, βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Μηχανήματα – Εξοπλισμός όπως κύριος εξοπλισμός και βοηθητικός εξοπλισμός παραγωγής, εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου, εξοπλισμός αποθήκευσης, εξοπλισμός πληροφορικής. Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης ή μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων) έως 15.000 ευρώ). Δαπάνες Λογισμικού, Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας έως 2.500 €, δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop έως 4.000 €, συμμετοχή σε Εγχώριες και μη Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Bay, Amazon, Skroutz κ.α.). Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η επένδυση και η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε κλάδο μεταποίησης, καθώς και στον κάδο τουρισμού (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατασκηνώσεις).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 14/6/2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη περίληψη

Download