Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ συμμετείχε στο European Maritime Day που διοργανώθηκε στο Poole στην Μεγάλη Βρετανία από τις 18 -19 Μαίου 2017. Η εκδήλωση αυτή η οποία γίνεται κάθε χρόνο…