Η Εταιρια

IMG_0876

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική παρέχει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστηρίζοντας πελάτες κυρίως του ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Στα 27 χρόνια λειτουργίας της, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχει συνεργαστεί με κάθε είδους επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας, βιομηχανίας και τουρισμού. Στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται εταιρίες εισηγμένες στις αγορές NASDAQ, AIM, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλος αριθμός startups και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Αντίστοιχα, στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης της έρευνας, αξιολόγησης της πολιτικής για την επιστήμη και την τεχνολογία, διαχείρισης της καινοτομίας, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επιτάχυνσης και προθερμοκοιτίδευσης νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελληνική Κυβέρνηση καθώς και πολλές ξένες κυβερνήσεις, περιφέρειες, δήμοι, επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύνδεσμοι κ.ά.