ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους σε έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. Ευρώ
Καταχωρήθηκε: 11-03-2016

Για έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ΕΤΕπ, με απευθείας δάνεια που μπορούν να καλύψουν έως και το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης (κατ' εξαίρεση το 70%).

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, που στοχεύουν στην υλοποίηση υγιών και βιώσιμων έργων άνω των 25 εκατ. ευρώ στους τομείς που αφορούν την καινοτομία, τις υποδομές, την ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις μεταφορές, το περιβάλλον και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Αναλυτικότερα:
Μέσω μιας σειράς καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, η ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) στοχεύει στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και τη στήριξη τόσο των ΜΜΕ, όσο και εταιριών μεγαλύτερου μεγέθους. Μοναδική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των επενδυτικών έργων αποτελεί η δυνατότητα συμβολής τους στην επίτευξη επιμέρους στόχων και πολίτικων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ένταξή τους στους βασικούς άξονες προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τους όρους χρηματοδότησης των δανείων της ΕΤΕπ είναι γνωστά τα παρακάτω (σημειώνεται πως η Τράπεζα δεν δημοσιεύει σχετικές πληροφορίες και πως δεν υπάρχει τυποποιημένη μορφή αίτησης):
 • Το ποσό που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ είναι κατ' ανώτατο όριο το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 • Η διάρκεια του εκάστοτε δανείου κυμαίνεται έως 20 έτη και εξαρτάται συνήθως από τη διάρκεια της οικονομικής ζωής της χρηματοδοτούμενης επενδύσεως.
 • Η δανειοδότηση γίνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα έργα που προάγουν την καινοτομία και τις δεξιότητες στην Ευρώπη, η ΕΤΕπ μπορεί να δεχθεί να αναλάβει υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από ό,τι μια εμπορική τράπεζα.
 • Τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και μπορεί να καθορισμένα ή/και αναθεωρήσιμα. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό επιτοκίου δύναται να αλλάζει κατά τη διάρκεια ζωής του δανείου ή/και σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Η αποπληρωμή του κεφαλαίου γίνεται συνήθως σε ετήσια βάση ή ανά εξάμηνο, ενώ μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος κατά τη φάση κατασκευής ενός έργου.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣYMBOYΛEYTIKH, είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρία στην εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας καθώς και επιχειρηματικών σχεδίων και μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας σας. Σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε η χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ και η εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων ή θα θέλατε να ενημερωθείτε περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
 • Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

 • Εταιρικά Νέα
  20-11-2017

  3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

  20-10-2017

  Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

  28-09-2017

  Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

  07-09-2017

  CIMULACT – Τα νέα μας!

  29-05-2017

  Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

  23-05-2017

  Lab4Dive Kick off Meeting

  19-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

  11-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

  04-05-2017

  Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

  27-04-2017

  Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

  27-04-2017

  Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

  11-03-2017

  Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

  01-02-2017

  Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

  06-12-2016

  TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

  15-11-2016

  GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

  9-11-2016

  Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

  30-09-2016

  Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

  09-11-2016

  Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

  08-09-2016

  CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

  25-04-2016

  Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

  22-03-2016

  Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

  26-04-2016

  Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

  26-04-2016

  Διεξαγωγή Business Angels Forum II

  07-03-2016

  Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

  15-12-2015

  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

  19-11-2015

  SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

  Χρηματοδοτήσεις
  15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

  23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

  10-01-2017

  Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

  23-12-2016

  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

  12-12-2016

  Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

  07-12-2016

  Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

  Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική