ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
Μέχρι τις 28/2 οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο 3908
Καταχωρήθηκε: 06-02-2014

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 για τον Α' κύκλο αιτήσεων του 2014 θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Πάντως, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 28/2 θα ισχύσει ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων βάσει του οποίου αναμένεται να μειωθούν τα ποσοστά ενίσχυσης σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στις διατάξεις του νόμου εντάσσονται έργα από 200.000 ευρώ και άνω για επιχορήγηση κεφαλαίου για τις ήδη υπάρχουσες, αλλά και για νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Το όριο των 200.000 ευρώ ισχύει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τις μικρές γίνεται 300.000 ευρώ, ενώ για τις μεσαίες και τις μεγάλες το όριο ανεβαίνει στα 500.000 ευρώ και στα 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα όρια αυτά μειώνονται στο μισό αν ο επενδυτής επιλέξει τα φορολογικά κίνητρα, γεγονός που ευνοεί τις κερδοφόρες επιχειρήσεις οι οποίες αποκτούν το δικαίωμα να εκπίπτουν ποσά από τον προς καταβολή φόρο κάθε έτους μέχρι να συμπληρωθεί το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που δικαιούνται για εγκεκριμένο επενδυτικό έργο.

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι, αρκεί οι επιχειρήσεις να μην ανήκουν στο δημόσιο και να μην ελέγχονται από αυτό, να έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.), ή συνεταιρισμού και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.

Έτσι, οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανήκουν στους παρακάτω τομείς:
 • Αγροτικός τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δασοκομία).
 • Ορυχεία και λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
 • Μεταποιητικός τομέας (εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα). Για επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
 • Μεταφορά και αποθήκευση.
 • Κέντρα αποκατάστασης και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια τουρισμού υγείας, για τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
 • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία)
 • Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*, και ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
 • Εντάσσονται επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2* και άνω, επιχειρήσεις camping 3*, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με τη μορφή συνεργιών καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Ακόμη, εντάσσονται τα συνεδριακά κέντρα, τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, τα θεματικά πάρκα τα τουριστικά λιμάνια σκαφών αναψυχής, τα γήπεδα γκόλφ, οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα κέντρα προπονητικού – αθλητικού τουρισμού, οι αυτοκινητόδρομοι καθώς και οι κλειστοί σταθμοί δημόσιας χρήσης που πραγματοποιούνται από ιδιώτη για λογαριασμό και με πρωτοβουλία του δημοσίου.
 • Οι εκδοτικές δραστηριότητες.
 • Από τον κατασκευαστικό τομέα επιλέξιμες δραστηριότητες είναι μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, καθώς και έργα κατασκευής ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, όπως και οι επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Ο τομέας παροχής υπηρεσιών όπως:
  • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
  • Τηλεπικοινωνίες.
  • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
  • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
  • ’λλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές).
  • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
  • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
  • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.

Δυστυχώς δεν είναι επιλέξιμοι γενικά οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 60%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δαπάνες που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος επενδυτής και να επιχορηγηθεί γι αυτές είναι:
 • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 70% του προϋπολογισμού για νέες ΜΜΕ και έως 60% για μεγάλες και υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις).
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • ’υλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων.
 • Δαπάνες για έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης:
 • Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ).
 • Δαπάνες για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι αμοιβές συμβούλων για τις νέες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ανέλθουν στο 5% του προϋπολογισμού και έως 50.000 ευρώ (αφορούν υπηρεσίες παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου).

Τα είδη της ενίσχυσης είναι, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, η επιχορήγηση κεφαλαίου, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η φορολογική απαλλαγή.

Μία σημαντική πρόβλεψη του νόμου, την οποία ήδη εκμεταλλεύονται αρκετές επιχειρήσεις με εγκεκριμένα έργα, είναι η δυνατότητα λήψης προκαταβολής στο 100% της επιχορήγησης με καταβολή εγγυητικής επιστολής ποσοστού 110% αυτής. Βέβαια, μπορεί σήμερα να ακούγεται δύσκολο εγχείρημα η λήψη εγγυητικής επιστολής από τραπεζικά ιδρύματα, δεν είναι, ωστόσο, ακατόρθωτο. Ήδη οι τράπεζες προχωρούν στην ανακοίνωση διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο για μικρά επενδυτικά προγράμματα όσο και για μεγάλα όπως ο Επενδυτικός Νόμος.

Επειδή πάντα ένα καλό μελετημένο και δομημένο επενδυτικό σχέδιο είναι από τους πλέον βασικούς παράγοντες επιτυχίας όχι μόνο για την έγκριση αλλά και την υλοποίησή του, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με τα 21 και πλέον έτη εμπειρίας και έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας – από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια Κρήτης – για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού Νόμου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας ( http://www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
 • Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
 • Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
 • Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
 • Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
  Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
 • Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
  Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
 • Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr


 • Εταιρικά Νέα
  20-11-2017

  3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

  20-10-2017

  Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

  28-09-2017

  Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

  07-09-2017

  CIMULACT – Τα νέα μας!

  29-05-2017

  Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

  23-05-2017

  Lab4Dive Kick off Meeting

  19-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

  11-05-2017

  Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

  04-05-2017

  Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

  27-04-2017

  Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

  27-04-2017

  Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

  11-03-2017

  Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

  01-02-2017

  Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

  06-12-2016

  TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

  15-11-2016

  GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

  9-11-2016

  Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

  30-09-2016

  Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

  09-11-2016

  Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

  08-09-2016

  CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

  25-04-2016

  Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

  22-03-2016

  Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

  26-04-2016

  Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

  26-04-2016

  Διεξαγωγή Business Angels Forum II

  07-03-2016

  Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

  15-12-2015

  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

  19-11-2015

  SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

  Χρηματοδοτήσεις
  15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

  23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

  10-01-2017

  Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

  23-12-2016

  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

  12-12-2016

  Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

  07-12-2016

  Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

  08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

  Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

  Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική