ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MANAGEMENT CONSULTING

Η Διεύθυνση Management Consulting δραστηριοποιείται κυρίως σε δύο τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Αφορά θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και συστημάτων, οργάνωσης πωλήσεων και marketing, εφαρμογής αναλυτικών εργαλείων για το σχεδιασμό επιχειρησιακών στρατηγικών με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και την ορθολογική και βέλτιστη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών πόρων.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στρατηγικής εστιάζουν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, τη Συμβουλευτική υποστήριξη και τη Χρηματοδότηση από εναλλακτικές πηγές.

Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plans)
 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
 • Μελέτες Επιχειρηματικών Κινδύνων
 • Μελέτες σχεδίων Marketing
 • Έρευνες Αγοράς
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Επιχειρηματική Ανάπτυξη - Λήψη Αποφάσεων
 • Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Διαχείριση Έργων
 • Καθοδήγηση & Υποστήριξη σε Διαπραγματεύσεις

Εύρεση Χρηματοδότησης
 • Προσέλκυση Κεφαλαίων (Επιχειρηματικοί ’γγελοι, Venture Capital, Ιδιωτικά Κεφάλαια)
 • Προετοιμασία για εισαγωγή σε Χρηματιστηριακή Αγορά (Ε.ΝΑ, AIM, PLUS)
 • Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση Δανεισμού (ΤΕΜΠΜΕ – Δάνεια)

Σύστημα A.P.I.S.
Tο Σύστημα A.P.I.S. (Advanced Profit Improvement System) απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν τη βελτίωση της κερδοφορίας τους. Εστιάζει όχι μόνο στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης. Σχεδιάζεται και υλοποιείται με την ενεργό συμμετοχή των στελεχών της διοίκησης της επιχείρησης, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας.

eTender
Το eTender είναι μία real-time Υπηρεσία διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. Απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση ή οργανισμό που επιθυμεί να προμηθευτεί προϊόντα ή υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Περιλαμβάνει μειοδοτικές δημοπρασίες που εκτελούνται σε ελάχιστο χρόνο σε ένα ενιαίο περιβάλλον (on-line) πρόσβασης τόσο των διοργανωτών όσο και των συμμετεχόντων. Επιπλέον, το eTender μπορεί να εξυπηρετήσει και πιθανές πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων - πελατών του, μέσα από πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων με Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα - Συστήματα Διαχείρισης που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης που έχουν προδιαγραφεί.

Οι υπηρεσίες αφορούν:
 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008)
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001, EMAS, σήμανση-ECOLABEL)
 • Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO18001, ΕΛΟΤ 1801)
 • Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)
 • Οργάνωση και Διαπίστευση Εργαστηρίων (ISO 17025)
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - CSR (SA 8000 – ISO 26000)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2005)
 • Πιστοποίηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης (ΕΛΟΤ 1433)
 • Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών Δημοσίου (ΕΛΟΤ 1429)

Συνολικά το Τμήμα έχει αναπτύξει έως σήμερα περισσότερα από 120 έργα των παραπάνω κατηγοριών τα οποία καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα κλάδων δραστηριοτήτων (βιομηχανία – εμπόριο – υπηρεσίες – κατασκευές κ.ά.).

Εταιρικά Νέα
20-11-2017

3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

20-10-2017

Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

28-09-2017

Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

07-09-2017

CIMULACT – Τα νέα μας!

29-05-2017

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

23-05-2017

Lab4Dive Kick off Meeting

19-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

11-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

04-05-2017

Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

27-04-2017

Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

27-04-2017

Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

11-03-2017

Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

01-02-2017

Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

06-12-2016

TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

15-11-2016

GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

9-11-2016

Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

30-09-2016

Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

09-11-2016

Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

08-09-2016

CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

25-04-2016

Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

22-03-2016

Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

26-04-2016

Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

26-04-2016

Διεξαγωγή Business Angels Forum II

07-03-2016

Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

15-12-2015

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

19-11-2015

SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

Χρηματοδοτήσεις
15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

10-01-2017

Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

23-12-2016

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

12-12-2016

Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

07-12-2016

Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική