ISO 9001:2008 certified Επικοινωνία
Θέσεις εργασίας (5)
Ενημερωτικό Δελτίο
Δίκτυο Συνεργατών
 
Εταιρεία Υπηρεσίες Έργα
 Έργα   

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικά Σχέδια
Ερευνες Αγοράς

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Εργα
Ενημέρωση Αναζήτηση Αρχική Σελίδα
Ιστορική Αναδρομή

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1992 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως ομόρρυθμη εταιρεία. Από τότε, η εταιρεία εμφάνισε μια συνεχή ανοδική πορεία και τελικά μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το Δεκέμβριο του 1999.

Το 1997 ιδρύεται η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, spin-off εταιρεία, στην οποία η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 33,3%.

Στο πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύει τον Ιούλιο του 2000 την πρώτη θυγατρική εταιρεία της στην Λευκωσία της Κύπρου με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ Λ.Τ.Δ.» Η ίδρυση της εταιρείας εντάσσεται στην στρατηγική της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για δυναμική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, στοχεύει στην υποστήριξη των Κυπριακών ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του Δημοσίου, ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανάπτυξη της εταιρείας ενισχύεται κατά το 2002 με την ίδρυση νέου γραφείου στην Αθήνα, στοχεύοντας στην κάλυψη του συνόλου της Ελληνικής αγοράς στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην επέκτασή της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κατά αυτόν τον τρόπο η εταιρεία εκπροσωπείται με μεγαλύτερη αμεσότητα στα Υπουργεία και στους σχετικούς Δημόσιους Οργανισμούς, ενώ ταυτόχρονα εισέρχεται ακόμα ποιο δυναμικά στη αγορά της πρωτεύουσας.

Στις αρχές του 2006 τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μεταφέρθηκαν σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 690 τ.μ. στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσ/νίκης (περιοχή Praktiker). Την ίδια περίοδο, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και η Ergogroup Α.Ε., δύο βορειοελλαδίτικες εταιρείες με σημαντικό μέγεθος και επιτυχίες στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία και κοινή εγκατάσταση, μετά από χρόνια παράλληλης πορείας, επιλογών και άριστων σχέσεων.

Τον Ιούλιο του 2007 ιδρύεται θυγατρική εταιρεία στον Ηράκλειο Κρήτης, στην οποία η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 50%. Το Σεπτέμβριο του 2007 προχωράει σε στρατηγική συνεργασία με την αθηναϊκή εταιρεία συμβούλων BKG Consulting.

Το Νοέμβριο του 2008 ίδρυσε νέο γραφείο στην Πάτρα.

Τον Ιούλιο του 2009 δημιουργείται Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας, η οποία λειτουργεί στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια των 16 χρόνων λειτουργίας της η εταιρεία ανέπτυξε ένα μεγάλο εύρος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και προϊόντων, με αποτέλεσμα να καταλάβει μια σημαντική θέση στην Ελληνική Αγορά στον τομέα της παροχής ενός μεγάλου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ και πιο συγκεκριμένα στους εξής τομείς:
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας επενδύσεων Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Εκπόνηση Μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων.
 • Διαχείριση Έργων (Project management) φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.
 • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων.
 • Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001, Σύστημα Ποιότητας Εταιρειών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων – Ε3/833, ISO 14001, EMAS, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων – HACCP, Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 18001).
 • Διαχείρισης Χρηματοδοτικών / Ερευνητικών Προγραμμάτων, και
 • Ανάπτυξη και Εφαρμογές Εξειδικευμένου Λογισμικού.

Συνολικά, κατά την τελευταία πενταετία η εταιρεία κατόρθωσε μεταξύ άλλων να:
 • αναπτύξει ευρύτατο δίκτυο Ευρωπαϊκών συνεργασιών με κορυφαίους στο είδος τους οργανισμούς,
 • αναλάβει την παρακολούθηση των ΕΤΑ (έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) στο πλαίσιο του 3ου, 4ου 5ου και 6ου Πλαισίου Στήριξης (ΠΠ).
 • αναλάβει σημαντικά έργα και μελέτες για τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αφορούν ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από δείγμα ολοκληρωμένων έργων στο πλαίσιο των Πλαισίων Στήριξης για την αποτίμηση των επιπτώσεων των πολιτικών και των μέτρων ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που προωθούνται σε ΜΜΕ ανά την Ευρώπη.
 • αναλάβει ή να συμμετέχει με επιτυχία στην υλοποίηση σημαντικών ελληνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων έρευνας, καινοτομίας και επίδειξης νέας τεχνολογίας,
 • δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 • συμμετάσχει στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνολογικής Αποτίμησης και Στάθμισης
 • δημιουργήσει μια βάση 45.000 επιχειρήσεων – δυνητικών πελατών από όλη την Ελλάδα,
 • γίνει μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ) και του European Science and Technology Observatory - Esto (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας) του Institute of Prospective Technological Studies-IPTS (Ινστιτούτο Μελλοντικών Επιπτώσεων Τεχνολογικής Εξέλιξης) ως μοναδικό μέλος από την Ελλάδα,
 • δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών Πληροφορικής, καθώς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • αναπτύξει με επιτυχία πάνω από 110 συστήματα ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9000 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.

Εταιρικά Νέα
20-11-2017

3ο Project Meeting του έργου BLUEMED στην Λεμεσό

20-10-2017

Παρουσίαση του έργου BLUEMED στις Πιλοτικές περιοχές!

28-09-2017

Μάθε από τους 30+ καλύτερους πως να πετύχεις στο Horizon 2020 - Δωρεάν Συμμετοχή στο 1ο Virtual Συνέδριο του Horizon 2020 (2/10 έως 6/10)

07-09-2017

CIMULACT – Τα νέα μας!

29-05-2017

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»

23-05-2017

Lab4Dive Kick off Meeting

19-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτικής στο European Maritime Day, Poole UK

11-05-2017

Συμμετοχή της Ατλαντίς Συμβουλευτική στο 2ο (EUSAIR) Forum Ευρωπαικής Στρατηγικής για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, Ιωάννινα

04-05-2017

Προσεχείς Προκυρήξεις ΕΣΠΑ

27-04-2017

Συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε εκδήλωση στην Τυνησία

27-04-2017

Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών

11-03-2017

Το IV Business Angels Forum τον Απρίλιο στην Αθήνα

01-02-2017

Αναζήτηση προσφορών για eGPP tool upgrade στα πλαίσια του GraspInno MED project

06-12-2016

TARGIT DAY IN THESSALONIKI - ATLANTIS PREMISES

15-11-2016

GRBossible : 1ο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (26 & 27 Nοεμβρίου 2016)

9-11-2016

Επιτυχής Εκδήλωση του Business Angels Forum III στη Θεσσαλονίκη

30-09-2016

Συμμετοχή στο ICEIRD 2017

09-11-2016

Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική με την EXECON για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων

08-09-2016

CIMULACT - Θέλουμε την συμμετοχή όλων σας

25-04-2016

Technology Forum 2016 Matchmaking Event (στις 18 Μαϊου 2016, ΑΠΘ-ΚΕΔΕΑ)

22-03-2016

Διοργάνωση Business Angels Forum II στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών

26-04-2016

Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ADRION Business Angels Network

26-04-2016

Διεξαγωγή Business Angels Forum II

07-03-2016

Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

15-12-2015

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

19-11-2015

SAVE THE DATE: 24/11/2015 - 17th INFOCOM WORLD CONFERENCE

Χρηματοδοτήσεις
15-03-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ

23-01-2017  ΕΝΕΡΓΟ  

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

10-01-2017

Αναμενόμενες προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

23-12-2016

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Δράση Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

12-12-2016

Αναμονή Επικείμενων Προκηρύξεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Νέου ΕΣΠΑ

07-12-2016

Τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

21-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία

08-09-2016  ΕΝΕΡΓΟ  

Ειδική δράση στις Υδατοκαλλιέργειες

Οροι χρήσης - Προστασία προσωπικών δεδομένων
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη : Δημήτρης Μπότσης - http://www.dbotsis.com © 2017 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική